O nas

Zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych do zgłaszania swoich ofert.

Jedynym warunkiem zamieszczenia reklamy gospodarstwa w tworzonej bazie, będzie wypełnienie ankiety informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej LODR: agroturystyka.lodr.pl

Do ankiety należy dołączyć 3-5 zdjęć reklamujących gospodarstwo, zamieszczone na płycie CD (pliki jpg,)

Wypełnioną ankietę i zdjęcia prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów

Osoba do kontaktu:

Dolata Wojciech – Specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego,

agroturystyki i aktywizacji środowiska wiejskiego. ,

tel. 68 385 20 91 wew. 353 ,e-mail w.dolata@lodr.pl

Uwaga!

Zdjęcia można przesłać e-mailem, na adres: w.dolata@lodr.pl

Uczestnictwo w bazie gospodarstw agroturystycznych województwa lubuskiego jest bezpłatne.

Coraz więcej osób zainteresowanych jest wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych w województwie lubuskim.

W ostatnich latach powstało wiele nowych tego typu gospodarstw. Ich reklama i promocja polega na utworzeniu indywidualnej strony internetowej. Małe gospodarstwa, które dysponują kilkoma pokojami, dla których agroturystyka jest tylko uzupełnieniem podstawowej działalności rolniczej, rzadziej korzystają z usług pośrednictwa biur podróży i ośrodków informacji turystycznej, choćby ze względu na koszty pobieranej przez nie prowizji za świadczone usługi. Z drugiej strony rolnicy, którzy zainwestowali znaczne kwoty w modernizację swoich gospodarstw na cele agroturystyki, nie mogą sobie pozwolić na brak klientów i na pewno będą szukali możliwości dotarcia do potencjalnych turystów poprzez pośredników.

W naszym województwie jest wiele organizacji zajmujących się turystyką na wsi, które utworzyły własną bazę danych z adresami gospodarstw agroturystycznych.

Zadaniem naszej bazy jest skumulowanie tych adresów w jednym miejscu, co z pewnością przyczyni się do ich promocji oraz do promocji bogactwa natury, krajobrazów i tradycji kulturowych obszarów wiejskich ziemi lubuskiej. Baza będzie służyła zarówno rolnikom, turystom, organizacjom turystycznym, jak również licznym szkołom o profilu rekreacji i turystyki.

Obecnie internet stał się jednym z najistotniejszych źródeł informacyjnych i coraz bardziej popularnym kanałem sprzedaży wakacji agroturystycznych w Polsce.

Nowa baza gospodarstw agroturystycznych województwa lubuskiego będzie zamieszczona na stronie internetowej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Oprócz adresów, zamieszczone zostaną podstawowe informacje dotyczące specjalizacji gospodarstw, proponowanych ofert pobytowych oraz atrakcji turystycznych okolicy.